Utrymmestabeller för burfåglar enligt Jordbruksverket

 

Fågelns längd1)
i cm
Minsta tillåtna yta
i m2
Minsta yta/fågel vid grupphållning2) i m2 Längsta sidan skall vara minst cm Minsta höjd i cm
0-15 0,31 0,03 70 60
16-20 0,31 0,04 70 60
21-25 0,45 0,055 90 60
26-35 0,84 0,1 120 80
36-45 1,44 0,6 160 100
46-55 2,2 1,0 200 120
56-65 3,12 1,5 240 150
66-75 4,2 2,0 280 180
75--> 6,5 3,0 360 180

 

1)Mätt från näbbspets till stjärtspets.
2)Vid häckning räknas endast föräldrarfåglarna fram till dess att ungarna är flygfärdiga.

Utrymmets bredd skall vara minst två gånger fågelns längd, dock minst 45 cm.